top of page

NEW HOUSE

 NEW HOUSE се занимава с изграждането на сглобяеми рамкови къщи от SIP панели по канадска технология. 

Днес SIP технологиите са най-гъвкавия, най-надеждния и по-евтин метод за строителство.

Къщите, изработени от SIP-панели, построени по канадска технология, са идеалното строително решение за средния климатичен пояс, което отговаря на всички стандарти за качество на съвременното строителство.

SIP панелите се характеризират с добра механична якост, което прави възможно изграждането на здрави и надеждни конструкции, чийто експлоатационен живот е десетки години. Поради тази причина днес стотици хиляди хора по света избират къщи от SIP панели.

Изграждането на къща несъмнено е един от важните етапи в живота на всеки човек. Това е сериозна задача, с която могат да се справят само професионалисти в своята област. Ето защо е необходимо да се подходи към избора на компания, която ще се занимава със строителство задълбочено и отговорно.

Основната задача на NEW HOUSE  е да изгради евтина и висококачествена, топла и трайна къща за постоянно пребиваване. Ето защо по време на строителството използваме само високотехнологични, висококачествени и екологични материали. Ние гарантираме бързо и качествено строителство!

bottom of page